Съвети за успешен блог маркетинг от Майк Мъри, Част 2

user-experience-areasДизайн, UX (User eXperience) и технически подробности

Вие желаете читателите да следят Вашия блог, защото в него се публикува превъзходен контент. Но не бива да се подценява ролята на дизайна, структурата на текста и UX в постигането на успех при реализирането на блог маркетинга. Дори когато се публикува изключително важен контент, Вие ще загубите читатели, ако материалът е лошо структуриран, не е красиво оформен или не е удобен за четене.

Има още

Съвети за успешен блог маркетинг от Майк Мъри, Част 3

BlogОбщи напътствия за писане и редактиране на статии за блог

Черпете вдъхновение за написване на статии за блога от Вашия личен опит.

Разказвайте истории за решенията, намерени за собствения бизнес, както и за уроците, усвоени от Вас при отстраняването на определени проблеми, които, възможно е, срещат и Вашите читатели.

Има още

Съвети за успешен блог маркетинг от Майк Мъри, Част 1

Успехът в сферата на блог маркетинга зависи от много фактори, свързани със съдържанието, дизайна, техническата поддръжка и рекламата. Въпреки че е много трудно още от самото начало да се отчетат всички тези фактори, Вие можете постепенно да направите малки изменения във Вашия блог, които в съвкупност в дългосрочен план ще позволят значително да се подобри качеството на съдържанието му.

Има още

Запознайте се с музеен блогър: Мар Диксън

– Както беше обещано, Museum Minute ще се представи с няколко нови поредни статии през 2013 г. За начало бих искала да Ви запозная с една нова поредица, озаглавена „Meet a Museum Blogger“. Всеки понеделник, започвайки от днешния ден, аз ще представям по един музеен блогър. Всеки от тях ще сподели своите биографични данни, увлечения, странности, опит и музейни съвети.

Има още