Curata: Ефективност на контент маркетинга през 2015 г.

Curata: Ефективност на контент маркетинга през 2015 г.

7 основни тенденции в маркетинга на съдържанието през 2013 г.

HannonHillCMSLogoColor

Кои ще бъдат основните тенденции в работата с контента през 2013 г. ?

Отговорът на Hannon Hill Corp.  е следният.

1. По-тясна специализация

Още сега може с удовлетворение да се отбележи, че компаниите започват да наемат не просто „маркетолог“, който в повечето случаи все още изпълнява всички рекламни, маркетингови и PR функции, а по-тесни специалисти – „контент маркетолози“. Причината за това е проста: съдържанието трябва да бъде създадено, избрано, доставено на аудиторията, промотирано. Един човек не може да се справи с тези задачи, тъй като са необходими твърде различни умения и компетенции. През 2013 г. ще очакваме още по-професионално стесняване: видео продуценти, специалисти по инфографика, изследователи, корпоративни блогъри, специалисти по бранд съдържание.

2. Повече инструменти за информационно кураторство

Създаването на прекрасно съдържание не е достатъчно. И съвсем не е задължително то да бъде оригинално. Трудно е да се измисли нещо ново в свят, в който има всичко. Ето защо е важно да се разбират потребностите на аудиторията и да се избира съдържание за нея. Ние постоянно пишем за информационното кураторство. Все по-очевидно е, че в бъдеще тази дейност ще заема лидерски позиции в работата на контент специалистите. В тази връзка, ще се появат множество различни приложения и услуги, които ще улесняват работата на куратора, ще я правят по-ефективна.

Куратор (на лат.: curator, от curāre, curo – наглеждам, грижа се за, лекувам; човек, който наблюдава хода на дадена работа, процес).  bg.wikipedia.org

Куратор
Човек на длъжност, който извършва определена работа около конкретна задача.
Може да бъде попечител на библиотека или зоологическа градина. В изобразителното изкуство това са художествените критици, изкуствоведите, историците на изкуството. Човек, който прокарва своя възглед и своята тенденция, подбирайки някаква експозиция и влагайки своя творчески или научен прочит.
Да не се бърка с организатор на събитието в буквалния смисъл на думата като реденето на експозицията – от наемането на галерията до разпращането на поканите. talkoven.onlinerechnik.com

Куратор! Много модно, много хай!
Думата е с латински корен и буквално означава опекун, но се употребява безразборно.  www.segabg.com

Професия куратор
Да си куратор днес е толкова престижно, колкото преди да си художник, режисьор или писател, професията е особено популярна сред младите хора в развитите държави. Еволюцията й прилича на тази на диджея, който през 90-те години напусна ограничената сфера на музикалния клуб. Днес всичко подлежи на кураторство – списанията, блоговете и публичните дискусии. Музеите и галериите вече са тесни за кураторите, пише Стив Розенбаум в книгата си Curation Nation: Why the Future of Content is Context and How to win in a world where Consumers are Creators („Защо бъдещето на съдържанието е контекст и как да спечелиш в свят, където консуматорите са създатели”).  ulian.blog.bg

Контент куратор – най-новата професия на близкото бъдеще?
Самото понятие е на Рохит Бхаргава – вицепрезидент на Ogilvy 360 Digital Influence и автор на един от най-популярните маркетинг блогове – Influential Marketing Blog. Според него бъдещето на социалния уеб ще се ръководи и движи от тези контент куратори, които ще събират и обменят най-доброто онлайн съдържание. Те ще се превърнат в своего рода „citizen editors”, създавайки ценни компилации от стойностно съдържание, публикувано от други. Тези куратори ще са изключително нужни и полезни за бъдещото организиране на информацията в мрежата, а също и ще допринасят за по-ясния диалог между организациите, компаниите и тяхната аудитория, издигайки го на ново ниво – на базата на стойностното съдържание, а не около стандартните маркетингови и бранд послания.  www.borisloukanov.com

3. Повече сътрудничество

Тъй като специалистите по информационно кураторство ще бъдат едни от тези, които се намират на предната линия на информационния фронт, необходимостта от тяхното мнение и дейност за конкретните фирми ще се увеличи. Експерти, изследователски компании, лидери от индустрията – всички тези категории специалисти ще работят в по-тясна връзка при разработването на съдържанието.

И още един, най-важен, момент. Компаниите ще престанат да поверяват създаването на съдържание на милостта на отдел „Реклама“ / „Маркетинг“. Те ще разберат, че едно и също съдържание може да се предлага по различен начин от всеки отдел: като фокус, акценти, характеристики. Всичко това ще помогне за създаването на най-разнообразно съдържание за различни категории читатели. Необходимо е само да се определи кой специалист в кой отдел може да предостави съдържание на достойно равнище. И да се работи с този човек. С други думи

На сцената излиза добрият разказвач…  www.manager.bg

Теорията, че „всеки сътрудник в компанията може да бъде неин маркетолог“, при нарастващото влияние на онлайн съдържанието, все повече ще укрепва своите позиции. Всеки сътрудник притежава уникална гледна точка, собствени цели и собствени зони на компетентност. Оттук произтича триизмерността в създаването на съдържание, която обхваща множество аспекти.

А това означава, че съдържанието ще бъде интересно за повече читатели.

4. Създай веднъж, публикувай навсякъде

Създавайки съдържание, вие ще поискате то да бъде видяно от колкото е възможно повече хора. Но имайте предвид разнообразните форми за неговото разпространение: за настолни компютри, за мобилни платформи, като обикновен текст, под формата на PDF и т. н. Освен това, всеки човек е привикнал да получава информацията по определен начин – някои под формата на текст, други като инфографика. Следователно, вашето съдържание трябва да бъде създадено така, че да е възможно бързото му представяне в различни формати.

5. High Speed маркетинг

Ще се появяват все повече услуги, приложения и устройства, които ще са в състояние в реално време да оценяват усилията по създаването и промотирането на съдържание. Важно е да се разбере дали усилията ви са си стрували резултата. И колкото по-бързо установявате това, толкова по-добре ще бъде за вас, тъй като ще можете да го прегрупирате, по-добре да го адаптирате към нуждите на аудиторията. Скоростта на получаване на подобни данни ще се увеличава, за да се достигне до данни в реално време. Но тук е нужен екип от хора и технологии, които ще бъдат достатъчно ефективни и бързи, за да променят всичко буквално в движение.

6. Още по-голямо внимание към стратегията на съдържанието

Някои от  вас и днес разбират, че стратегията на съдържанието трябва да бъде главната в цялата ви маркетингова стратегия. Някои, за съжаление, продължават да работят по старите правила.

7.  Учете непрекъснато

Нещата се променят. В момента, в който преподавателят в университета, е подготвил нов курс по маркетинг на съдържанието, светът е направил нов скок напред в тази област. Затова обучавайте се сами, четете, гледайте, използвайте, грешете, създавайте  свои рецепти…

Мария Гуленова

Content Marketing in the UK: 2013 Benchmarks, Budgets, and Trends

CMI

Институтът по маркетинг на съдържанието (Content Marketing Institute, CMI) огласи резултатите от проучването „Content Marketing in the UK: 2013 Benchmarks, Budgets, and Trends“, проведено съвместно с Асоциацията за директен маркетинг (Direct Marketing Association, DMA).

Докладът съдържа много сравнения със Северна Америка и Австралия, но ключовите моменти за маркетинга на съдържанието в Обединеното кралство са следните:

• Почти всички B2C маркетолози (97 %) са пробвали маркетинга на съдържанието.

• За маркетинг на съдържанието се отделят около 27 % от маркетинговите бюджети. 64 % от маркетолозите (72 % в B2B сектора и 45 % в B2C сектора) планират да увеличат разходите си за маркетинг на съдържанието през следващите 12 месеца (в сравнение с 54 % в Северна Америка и 61 % в Австралия).

• 39 % от маркетолозите се оценяват като „ефективни“ или „много ефективни“ при осъществяването на този вид маркетинг (37 % в Северна Америка и 29 % в Австралия).

• Twitter, LinkedIn и Facebook са най-популярните социални медийни платформи. Контент маркетолозите в изследваните страни използват средно четири платформи (изключение правят B2B маркетолозите в Северна Америка, които използва пет). B2B маркетолозите в Обединеното кралство се опират най-много на LinkedIn (87%), докато B2C маркетолозите – на Facebook (91%).

• Основните предизвикателства, пред които са изправени специалистите, са свързани със създаването на съдържание – то трябва да бъде достатъчно, от една страна, и интригуващо, от друга.

Мария Гуленова