11-те първи стъпки на вашия контент маркетинг

За никого не е тайна, че всички основни процеси в бизнеса имат за цел получаването на постоянeн, повтарящ се и предвидим резултат с възможни, но минимални отклонения. Тези процеси от време на време са подложени на модернизация (ако възникне необходимост) и извеждат компанията до нови нива на доходи и ефективност.

Разгледан в този ракурс, отделът по маркетинг по нищо не се отличава от цялата компания: от начина, по който ще организирате вашите производствени процеси, ще зависи и полученият резултат.

Така нареченият „agile“ маркетинг* представлява в много отношения преработен и преосмислен маркетинг, главната цел на който, като цяло, е останала предишната — ценността на стоките (услугите) да достигне до клиента, но много по-бързо.

Днес, ако изразходвате прекалено много време, просто ще закъснеете.

Качественият материал, представен във вашите уеб ресурси, играе все по-голяма роля в процеса на генериране на контакти (лийдове) и продажби, така че входящият маркетинг трябва да се признае за едно от най-важните направления на целия интернет маркетинг.

По-долу представяме на вашето внимание първите 11 стъпки, които трябва да извърши една компания, за да реализира потенциала на контент маркетинга на 100%, като се основава на „agile“ принципите.

Стъпка 1. Научете всичко за вашите клиенти

Узнайте все о своих клиентах

Съсредоточете вниманието си върху определен сегмент от целевата аудитория. Сред потребителите намерете най-ценните клиенти и направете всичко, за да разберете какво искат и очакват, от какво се страхуват и от какво се ръководят при вземането на решения.

Вашата задача е  да изясните на какъв етап от цикъла на продажбите се намират те: неосведоменост, знание, интерес, търсене, покупка.

Стъпка 2. Наемете редактор

Наймите редактора

Всяка програма за контент маркетинг изисква специалисти, притежаващи необходимите знания и умения, необходими за развитието на стратегия и администриране на собствения творчески процес.

Редакторът трябва:

 • да пише превъзходно и да е знае кои са най-търсените теми в определен момент, т.е. да мисли като издател;
 • да притежава навици за SEO оптимизация;
 • да има опит в интернет маркетинга;
 • да бъде фен на социалните медии;
 • да умее да мисли аналитично и да бъде стратег.

Стъпка 3. Създайте общност около вашето съдържание

Создайте сообщество вокруг своего контента

Създайте реална (и виртуална) общност (от фрийлансъри, колеги, авторитетни лица, абонати, фенове, последователи), свързващото звено на която ще бъде създаденото от вас съдържание. Тези хора в голяма степен ще ви помогнат по-широко да разгърнете вашата дейност и да умножите вашите усилия.

Стъпка 3. Създавайте изключително интересно съдържание

Съдържанието е прекрасна възможност да установите контакти и да окажете влияние върху вашите потенциални клиенти. Никога не я пренебрегвайте.

Стъпка 5. Преработвайте и преосмисляйте вашето съдържание, за да го използвате многократно

Винаги търсете възможности, за да използвате многократно веднъж създадения материал. Можете да придадете ново значение на някои аспекти, да обърнете внимание на неща, които по-рано са били игнорирани. Допълвайте вече съществуващите материали с нови факти и ги пускайте в действие.

Стъпка 6. Фокусирайте се върху конверсията

Уверете се, че всеки публикуван материал притежава ясен и привлекателен призив за действие. Извършването на целево действие е най-важното, поради което сте се нагърбили с всичко това. По един или друг начин, но общият ви доход ще се състои от малки победи на всяко ниво на конверсионната фуния.

конверсия

Стъпка 7. Създайте колкото е възможно повече точки за контакт с вашето съдържание

контент

Съставете план  чрез какви канали ще популяризирате вашите материали. Колкото повече ресурси ще задействате, толкова по-голяма е вероятността, че съдържание ви ще достигне своя краен получател… Партньорски маркетинг, контекстна реклама, социални медии, корпоративен сайт, отзиви за вас от хора, които се смятани за експерти във вашата ниша и т.н.

Стъпка 8. Определете график на публикуването

Той е един от най-важните моменти при организирането на работата на отдела за контент маркетинг. Определете ритъма на издаването на новия материал и не го нарушавайте.

Съпоставете графика с вече известните данни за най-удобното време за публикуване в социалните медии.

Например за изпращане на писма по електронната поща вече е установено т.нар. „мъртво време“ — от 10 ч. вечерта до 6 ч .сутринта, в което няма смисъл да се изпраща каквото и да било: никой няма да отвори писмото и да го прочете.

Стъпка 9. Защитете вашия материал от незаконно копиране

Защитите свой материал от нелегального копирования

Незаконното копиране  е проклятието на контент маркетинга в интернет, но вие можете да се справите с него, ако навреме се погрижите за авторското право. Не позволявайте на други да използват продуктите на чужд интелектуален труд и да печелят от това.

Стъпка 10. Измервайте резултатите от вашата работа

Измеряйте результаты своей работы

Организирайте постоянен мониторинг и анализ на резултатите от работата на отдела за контент маркетинг на всеки етап: от създаването и промотирането на съдържанието пред клиента до преброяването на броя импресии, извършените конверсии и икономическата ефективност на избраната стратегия (количествени бизнес показатели — ROI, печалба за тримесечие и т.н.).

Стъпка 11. Съгласувайте вашата дейност с основната стратегия

Имайте предвид, че с контент маркетинг вие се занимавате не заради самото съдържание и дори не в името на вашите клиенти, а за постигането на конкретни цели и изпълнението на определени задачи.
Стратегията е лайтмотивът на вашата дейност, и ако смятате, че трябва да се направят някои корекции, винаги започвайте от стратегията и визията за крайните цели.

*от модела на организационния процес — „agile“, чието основно предназначение и особеност се състои в това да предостави стоки и услуги на клиента много по-бързо в сравнение с традиционния модел

Мария Гуленова

Източник: blog.kissmetrics.com

Как да получаваме „големи данни“ с помощта на едно малко приложение

Как получать "большие данные" с помощью одного маленького приложенияВ съвременната бизнес среда е модно да се оперира с понятието „big data“. Представителите на компаниите, които са „в крак с времето“, обсъждат в кулоарите по време на отраслови конференции и форуми кой и как използва тези данни в своя бизнес и какви резултати получава. Но без отговор остава въпросът: „големи данни“ – колко големи са?
Специалистите на SocialKey Ads преобразуват този въпрос в задача и намират нестандартен път за нейното решаване.
Не вярвайте на очите си
Интернет приложенията, които позволяват да се събира статистика за поведението на хората, придобиват все по-голяма популярност в Русия. Примери за такива приложения са тестовете и тематичните допитвания: „Какъв автомобил ще ти подхожда?“, „Можеш ли да станеш бизнесмен?“ и др. Желаейки да узнаят нещо ново за себе си, участниците искрено отговарят на въпросите, а разработчиците получават уникална информация за предпочитанията на целевата аудитория. Например, ако девойка проявява интерес към тест за булки и е посочила датата на предполагаемото събитие, собственикът на приложението знае не само какво да й продаде, но и кога, в кой град, кой може да стане втори купувач в неговия магазин. Друг начин за събиране на данни е използването на програми за шпиониране и утилити за търсене на информация в социалните мрежи. Подобни приложения позволяват да се проследи преместването на потребителя, времето, когато той обикновено е онлайн, и т.н.

От всички съществуващи приложения най-полезни се оказват тези, които дават възможност на компаниите бързо да намерят купувачи за своите стоки. Анализирайки „големите данни“, събрани в интернет и социалните мрежи, ние се сблъскахме със следните противоречия:

 • равнището на дохода на потребителя далеч не винаги е равно на равнището на неговото потребление;
 • „декларираното“ онлайн поведение на потребителя не съответства на неговото реално поведение.

Това ни накара да се замислим над следните въпроси:

 • Как да се определи с колко пари за извършване на покупка действително разполага потребителят?
 • Как да се узнае какви параметри оказват влияние върху неговия избор и в какъв конкретен момент той е готов да го измени?
 • Как да се разбере готов ли е потребителят да плати по-висока цена за удовлетворяването на своите естетически и вкусови потребности?

Всички решения в едно приложение

За да отговорим на възникналите въпроси, ние:

 • избрахме един отрасъл, в който анализирахме поведението на потребителите – недвижими имоти;
 • измислихме „чувствителен“ метод за събиране на данни за предпочитанията на потребителите – приложение „Еквалайзер на желанията“ („Эквалайзер желаний“);
 • намерихме начин да определим готовността на потребителя да плати по-висока цена за продукт, възприеман от него като идеален.

„Еквалайзер на желанията“

Эквалайзер желаний.

Принципи на работа на приложението:

1. Обмен на данни

Обмен данными.

Стъпка 1: Получаваме достъп до профила на потребителя

Никакви тайни начини за събиране на информация. Потребителят сам дава съгласието си за използване на откритите данни от страницата.

Какво получаваме: достъп до данните.

2. Първични знания

Первичные знания.

Стъпка 2: Узнаваме първоначалния бюджет за покупка

Не оказваме влияние върху посочения от потребителя бюджет. Само му напомняме за текущите пазарни цени.

Какво получаваме: сведения за планираната сума на покупката.

3. Избор по опция

Выбор по желанию.

Стъпка 3: Разказваме за достъпните опции или характеристики на жилището. Предлагаме на потребителя да се вмести в собствения бюджет за покупка

Потребителят, управлявайки лостовете на еквалайзера, избира интересуващия го набор от предложените опции. Всички те в действителност са представени на пазара на недвижими имоти през 2016 г.

Какво получаваме: картина на избора на потребителя при определен бюджет.

4. Междинни резултати

Промежуточные итоги.

Стъпка 4: Показваме реалната стойност на жилището

Определяме психологическия тип на конкретния потребител (във fun-формат), като изхождаме от неговото поведение при избора на опции, и „разкриваме“ тяхната обща стойност.

5. Осъзнат избор

Осознанный выбор.

Стъпка 5: Показваме стойността на всяка опция и бюджета за покупка. Съкращаваме разстоянието между „мечтата“ и „реалността“.

На този етап потребителят вижда по какъв начин всяка опция променя общата стойност на жилището.

Какво получаваме: данни за измененията, които прави потребителят под влияние на новата стойност на жилището, и разбираме неговата готовност да плати по-висока цена за красота и естетика.

6. Краен резултат

Финальный результат.

Стъпка 6: Фиксираме крайния бюджет на покупката. Получаваме конверсия в: лийдове с високо качество; обхват в социалните мрежи; данни за таргетирането (Look-Alike)

Потребителят получава визуален образ на своето бъдещо жилище с оглед на избраните опции. При натискане на бутона „Получаване на детайлизирана стойност“, „Получаване на отстъпка за жилището мечта“ и въвеждане на собствените данни за контакт (име, телефон, e-mail), на потребителя се предоставят реални предложения от строителя.

Какво получаваме: обща картина на всички действия на потребителя от момента на въвеждане на първоначалния бюджет до избора на крайните опции за жилището.

Какво получава строителят: качествен лийд.

Събраните от нас данни са преобразувани във вид, необходим за отдел „Продажби“ на строителя.

Финальный результат.

Крайни резултати от тестването на приложението

След двуседмично тестване на приложението получихме над 4500 уникални потребители и 50 лийда  с високо качество. Това стана възможно благодарение на:

 • актуалността на темата на приложението;
 • конкретната полза за потребителя, изразяваща се в реални предложения от строителя;
 • социалната значимост на приложението;
 • вирусността (под формата на игра);
 • таргетирането на конкретна целева аудитория в социалните мрежи.

Използвай и монетизирай!

Резултатите от тестването на приложението „Еквалайзер на желанията“, разработено за пазара за недвижими имоти позволява да се твърди, че подобен подход е приложим за всеки бизнес. За осъществяването му е необходимо:

 • да се събират уникални сегменти от целевата аудитория потребители, като се изхожда от техните предпочитания при избора на конкретни параметри;
 • да се провеждат маркетингови проучвания (стратегическо планиране на продажбите, разработване на продуктова линия, оптимизиране на текущата реклама);
 • да се осъществява продажба на лийдове с високо качества (+30% към стойността за сметка на високата конверсия).

Приложението дава възможност да се проследи как се променя избора на хората в момента на покупката на жилище, какви опции са най-популярни, от какво купувачите са готови да се откажат заради допълнителни квадратни метри, а от какво – не. Получената информация позволява да се намери правилният подход за изграждане на диалог между строител и потенциален клиент. Така, получавайки пълна информация за наличния бюджет, площ на жилището, височина на тавана и пр., строителят се обръща директно към потребителя и може да влияе върху неговото поведение и избор.

Мария Гуленова
Източник: www.advertology.ru

 

A to Z of Content Marketing: A 40 Point Checklist [Infographic]

Content-Promotion-A-to-Z-Infographic

Източник: www.socialmediatoday.com

„Не сте дизайнер? Няма проблем. Тези инструменти ще ви помогнат.“

Как да подберете подходяща цветова схема, да направите сайт, да нарисувате инфографика или да създадете списание?   Според Product Hunt всичко това може да се направи лесно с помощта на прости интернет инструменти, дори ако не сте дизайнер.

Има още

Анализ на целевата аудитория. Първо правило на риболова

Има още

Стартира кампанията „Безценни приказки“ на MoveBG

„Безценни приказки“ е кампания в програмата за ценности „Отправна точка“ на гражданската платформа MoveBG, която обединява експерти и прогресивни граждани за общи действия в посока на по-добра България. Нейн основател е Саша Безуханова.

Има още