Комуникации с използване на директен маркетинг

C

Разликата между представителите на непрекия и директния маркетинг – това е разликата между разходите за продажбата на стоката и цената на успеха.

Комуникации с използване на директен маркетинг

Лични продажби

Целта на персонала по продажбите е да продава, а продажбата е изкуство. Филип Котлър

Лични продажби

Насърчаване на продажбите

Две са логичните посоки за увеличаване на продажбите – разширяване на пазара или намиране на нови потребители и насърчаването на наличните към по-голямо потребление. В тези две посоки работят и съвременните насърчителни техники. Докато опитите за разширяване на пазара съпътстват производството и търговията прeз цялата им история, вече ставаме свидетели и на осъзната и планирана дейност по отношение на тяхната алтернатива.  Камен Каменов

Насърчаване на продажбите

Пъблик рилейшънс

Пъблик рилейшънс е изкуство и наука за постигане на хармония чрез взаиморазбиране, основано върху истината и пълната информираност.  Сам Блек

Пъблик рилейшънс

Реклама

Рекламата е и запалителна свещ, и смазочно масло в механизма на икономиката, което създава изобилие за потребителите. И в качеството на такова нейната основна задача се състои в информирането… Но това не е единствената ù задача. Функцията на рекламата е да продава. Да продава стоки. Да продава идеи. Да продава начин на живот…  Алфред Дж. Саймън

Реклама

r2

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПО  ТЕМАТА:

Същност на интегрираните маркетингови комуникации на издателството

Днес компаниите, за да обезпечат успешната продажба на стоката,трябва да направят много повече, отколкото просто да следят за нейнотоотлично качество, да ù определят най-ниската цена или просто да я разпределятпо най-добрия начин върху рафтовете на магазините. Компанията трябва дапродава своите стоки, като ги придружава с оригинални, информативни ипривлекателни обръщения, които да убедят, че тези стоки съответстват напотребностите и желанията на потребителите. Ключов фактор в маркетингана стоките са комуникациите…  Джон Бърнет и Сандра Мориарти

Същност на интегрираните маркетингови комуникации на издателството