Как да получаваме „големи данни“ с помощта на едно малко приложение

Как получать "большие данные" с помощью одного маленького приложенияВ съвременната бизнес среда е модно да се оперира с понятието „big data“. Представителите на компаниите, които са „в крак с времето“, обсъждат в кулоарите по време на отраслови конференции и форуми кой и как използва тези данни в своя бизнес и какви резултати получава. Но без отговор остава въпросът: „големи данни“ – колко големи са?
Специалистите на SocialKey Ads преобразуват този въпрос в задача и намират нестандартен път за нейното решаване.
Не вярвайте на очите си
Интернет приложенията, които позволяват да се събира статистика за поведението на хората, придобиват все по-голяма популярност в Русия. Примери за такива приложения са тестовете и тематичните допитвания: „Какъв автомобил ще ти подхожда?“, „Можеш ли да станеш бизнесмен?“ и др. Желаейки да узнаят нещо ново за себе си, участниците искрено отговарят на въпросите, а разработчиците получават уникална информация за предпочитанията на целевата аудитория. Например, ако девойка проявява интерес към тест за булки и е посочила датата на предполагаемото събитие, собственикът на приложението знае не само какво да й продаде, но и кога, в кой град, кой може да стане втори купувач в неговия магазин. Друг начин за събиране на данни е използването на програми за шпиониране и утилити за търсене на информация в социалните мрежи. Подобни приложения позволяват да се проследи преместването на потребителя, времето, когато той обикновено е онлайн, и т.н.

От всички съществуващи приложения най-полезни се оказват тези, които дават възможност на компаниите бързо да намерят купувачи за своите стоки. Анализирайки „големите данни“, събрани в интернет и социалните мрежи, ние се сблъскахме със следните противоречия:

 • равнището на дохода на потребителя далеч не винаги е равно на равнището на неговото потребление;
 • „декларираното“ онлайн поведение на потребителя не съответства на неговото реално поведение.

Това ни накара да се замислим над следните въпроси:

 • Как да се определи с колко пари за извършване на покупка действително разполага потребителят?
 • Как да се узнае какви параметри оказват влияние върху неговия избор и в какъв конкретен момент той е готов да го измени?
 • Как да се разбере готов ли е потребителят да плати по-висока цена за удовлетворяването на своите естетически и вкусови потребности?

Всички решения в едно приложение

За да отговорим на възникналите въпроси, ние:

 • избрахме един отрасъл, в който анализирахме поведението на потребителите – недвижими имоти;
 • измислихме „чувствителен“ метод за събиране на данни за предпочитанията на потребителите – приложение „Еквалайзер на желанията“ („Эквалайзер желаний“);
 • намерихме начин да определим готовността на потребителя да плати по-висока цена за продукт, възприеман от него като идеален.

„Еквалайзер на желанията“

Эквалайзер желаний.

Принципи на работа на приложението:

1. Обмен на данни

Обмен данными.

Стъпка 1: Получаваме достъп до профила на потребителя

Никакви тайни начини за събиране на информация. Потребителят сам дава съгласието си за използване на откритите данни от страницата.

Какво получаваме: достъп до данните.

2. Първични знания

Первичные знания.

Стъпка 2: Узнаваме първоначалния бюджет за покупка

Не оказваме влияние върху посочения от потребителя бюджет. Само му напомняме за текущите пазарни цени.

Какво получаваме: сведения за планираната сума на покупката.

3. Избор по опция

Выбор по желанию.

Стъпка 3: Разказваме за достъпните опции или характеристики на жилището. Предлагаме на потребителя да се вмести в собствения бюджет за покупка

Потребителят, управлявайки лостовете на еквалайзера, избира интересуващия го набор от предложените опции. Всички те в действителност са представени на пазара на недвижими имоти през 2016 г.

Какво получаваме: картина на избора на потребителя при определен бюджет.

4. Междинни резултати

Промежуточные итоги.

Стъпка 4: Показваме реалната стойност на жилището

Определяме психологическия тип на конкретния потребител (във fun-формат), като изхождаме от неговото поведение при избора на опции, и „разкриваме“ тяхната обща стойност.

5. Осъзнат избор

Осознанный выбор.

Стъпка 5: Показваме стойността на всяка опция и бюджета за покупка. Съкращаваме разстоянието между „мечтата“ и „реалността“.

На този етап потребителят вижда по какъв начин всяка опция променя общата стойност на жилището.

Какво получаваме: данни за измененията, които прави потребителят под влияние на новата стойност на жилището, и разбираме неговата готовност да плати по-висока цена за красота и естетика.

6. Краен резултат

Финальный результат.

Стъпка 6: Фиксираме крайния бюджет на покупката. Получаваме конверсия в: лийдове с високо качество; обхват в социалните мрежи; данни за таргетирането (Look-Alike)

Потребителят получава визуален образ на своето бъдещо жилище с оглед на избраните опции. При натискане на бутона „Получаване на детайлизирана стойност“, „Получаване на отстъпка за жилището мечта“ и въвеждане на собствените данни за контакт (име, телефон, e-mail), на потребителя се предоставят реални предложения от строителя.

Какво получаваме: обща картина на всички действия на потребителя от момента на въвеждане на първоначалния бюджет до избора на крайните опции за жилището.

Какво получава строителят: качествен лийд.

Събраните от нас данни са преобразувани във вид, необходим за отдел „Продажби“ на строителя.

Финальный результат.

Крайни резултати от тестването на приложението

След двуседмично тестване на приложението получихме над 4500 уникални потребители и 50 лийда  с високо качество. Това стана възможно благодарение на:

 • актуалността на темата на приложението;
 • конкретната полза за потребителя, изразяваща се в реални предложения от строителя;
 • социалната значимост на приложението;
 • вирусността (под формата на игра);
 • таргетирането на конкретна целева аудитория в социалните мрежи.

Използвай и монетизирай!

Резултатите от тестването на приложението „Еквалайзер на желанията“, разработено за пазара за недвижими имоти позволява да се твърди, че подобен подход е приложим за всеки бизнес. За осъществяването му е необходимо:

 • да се събират уникални сегменти от целевата аудитория потребители, като се изхожда от техните предпочитания при избора на конкретни параметри;
 • да се провеждат маркетингови проучвания (стратегическо планиране на продажбите, разработване на продуктова линия, оптимизиране на текущата реклама);
 • да се осъществява продажба на лийдове с високо качества (+30% към стойността за сметка на високата конверсия).

Приложението дава възможност да се проследи как се променя избора на хората в момента на покупката на жилище, какви опции са най-популярни, от какво купувачите са готови да се откажат заради допълнителни квадратни метри, а от какво – не. Получената информация позволява да се намери правилният подход за изграждане на диалог между строител и потенциален клиент. Така, получавайки пълна информация за наличния бюджет, площ на жилището, височина на тавана и пр., строителят се обръща директно към потребителя и може да влияе върху неговото поведение и избор.

Мария Гуленова
Източник: www.advertology.ru

 

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s